Jesteś tutaj

Nr 25. Słownik wyrazów i zwrotów językowych w Bobowej używanych – Ryszard Kobaka, 2009

Wydanie drugie, poprawione i poszerzone.

Po ukazaniu się pierwszego wydania tego Słownika spotkałem się z uwagami osób spoza środowiska bobowskiego, że wiele ze spisanych przeze mnie wyrazów używanych w Bobowej i jej okolicach występuje również w powiatach: nowosądeckim, limanowskim, jasielskim, tarnowskim i z nimi sąsiadujących. I nic dziwnego - gwara bobowska jest przecież częścią dialektu małopolskiego. Posługiwanie się gwarą nie jest niczym gorszym. Gwara podkreśla odrębność lokalnej społeczności, jest wyrazem jej kultury, to dla wielu pierwszy język domowy. (z przedmowy Autora)