Jesteś tutaj

Nr 26. Tu armata, a tam raut. Plon konkursu „Palindromy” ogłoszonego na łamach dwutygodnika „Rozrywka”, 2013

Książka zawiera plon konkursu „Palindromy” ogłoszonego w 2012 roku na łamach dwutygodnika „Rozrywka”. Wydrukowano w nim listę palindromów ułożonych przez prof. Tadeuszu Morawskiego, a zadanie uczestników konkursu polegało „na umieszczeniu dowolnie wybranego palindromu w ułożonym przez siebie zwięzłym, dowcipnym wierszyku”. Najkrótszy palindrom liczył siedem liter (miętę im), a najdłuższy dwadzieścia jeden liter (a na groma ta fatamorgana). Na konkurs nadesłano blisko 80 listów, z których wiele zawierało po dziesięć wierszyków. Najlepsze prace ukazały się nam łamach „Rozrywki”, a ich autorzy otrzymali honoraria i nagrody książkowe.

W publikacji „Tu armata, a tam raut” zamieszczono pełny plon konkursu – zarówno prace nagrodzone, jak i pozostałe propozycje, które chociaż nienagrodzone, kwalifikowały się do druku (niektóre po redakcyjnej adiustacji i z nadanymi przez nas tytułami). Pominięto prace niespełniające kryteriów poprawności konstrukcyjnej i językowej.

Każdy z dwudziestu rozdziałów tej publikacji otwiera konkursowy palindrom, pod którym następują wierszyki nadesłane przez uczestników zabawy. Konkurs wpisuje się w ciąg zabaw językowych ogłaszanych od wielu lat na łamach czasopism „Rozrywkowej” rodziny.

Laureaci konkursu: Anna Bokota, Teresa Jaczyńska, Ireneusz Kocyłak, Teresa Kosmala, Grażyna Królikiewicz-Bałut, Krzysztof Lewandowski, Eugeniusz Maciaszek, Wojciech Mączka, Andrzej Pacierpnik, Maciej Penar, Maria Pikul, Bogumiła Pińczuk, Aleksander Polański, Anna Urbańska, Anna Witczak, Anna Wojatycka, Jan Wojtkowski.