Jesteś tutaj

Informacje techniczne

Cykl wydawniczy

  • dwutygodnik „Rozrywka” ukazuje się w kioskach na terenie całego kraju w co drugi czwartek, z niedzielną datą wydawniczą
  • miesięcznik „Rewia Rozrywki” - w ostatnią środę miesiąca poprzedzającego datę wydawniczą
  • miesięcznik „Rozrywka. Jolki” - w środę w połowie miesiąca poprzedzającego datę wydawniczą

Zasięg ogólnopolski
Technika druku offset
Kolorystyka 2+2 (stronice wewnętrzne), 4+4 (okładki)

Format

  • "Rozrywka" i "Rozrywka. Jolki" - 148 x 210 mm (netto), 153 x 220 mm (brutto, z 5-milimetrowymi spadami).
  • "Rewia Rozrywki" - 165 x 235 mm (netto), 170 x 245 mm (brutto, z 5-milimetrowymi spadami).

Uwaga: reklamy powinny mieć dodany tylko jeden 5-milimetrowy spad do szerokości stronicy. Dla stronic parzystych spad powinien być umieszczony z lewej strony, dla stronic nieparzystych - z prawej strony reklamy. Do wysokości stronicy powinny być dodane dwa spady po 5 mm każdy (dolny i górny).

Forma dostarczanych materiałów
Materiały do druku mogą zostać przygotowane i przekazane do Działu Reklamy w formie elektronicznej (CD-ROM, ZIP 100 MB) lub przesłane pocztą elektroniczną (w wersji PC, wielkość pliku do 5 MB).

Reklamy na okładki i stronice wewnętrzne
akceptowane formaty plików: TIFF, CDR (CorelDraw wersja 11 lub niższa), EPS. Rozdzielczość 300 dpi, kolory CMYK, kompozyt. Format zgodny z formatem brutto tytułu wydawniczego. Istotne elementy graficzne (logo, teksty) powinny być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 10 mm od krawędzi stronicy w formacie netto danego tytułu.

Reklamy na rozkładówkach
powinny być przygotowane jako jeden plik w formacie odpowiednio: 340 x 245 („Rewia Rozrywki”), 306 x 220 mm (pozostałe tytuły). Podane formaty uwzględniają 5-milimetrowe spady dodane do formatów netto reklam.

Odbitki próbne
Do reklamy należy dołączyć proof (cromalin lub matchprint). Proofy powinny być wykonane po ostatniej korekcie reklam przekazanych do druku.

Uwagi
W przypadku pisma o wielkości poniżej 8 pkt lub innych cienkich znaków należy unikać kontry. Bardzo cienkie elementy graficzne powinny być drukowane w jednym kolorze.
Reklamy powinny być przygotowane do druku z nadlewkami. Należy wybrać opcję "czarny zawsze nadrukowany" przy nadlewaniu kolorów.
Wszystkie pliki powinny być sprawdzone przed wysłaniem do druku.