Jesteś tutaj

Dla autorów

Codziennie otrzymujemy propozycje nowych zadań. Jest ich wiele, więc do druku wybieramy najlepsze – pomysłowe i starannie przygotowane. Warto zapamiętać te dwa kryteria decydujące o ukazaniu się zadania na łamach. Pomysłowe to nie znaczy szczególnie trudne, wymagające poszukiwań w encyklopediach, słownikach, atlasach czy żmudnego przeglądania stron internetowych. Pomysłowe zadanie zmusza czytelnika do wysiłku myślowego, pozostawiając po rozwiązaniu miłe uczucie satysfakcji.
Z czasopismami „Rozrywki” współpracuje spora grupa doświadczonych autorów zadań szaradziarskich. Warto rozwiązywać ich prace i podpatrywać warsztat autorski, ucząc się od najlepszych.
Początkujący autorzy niejednokrotnie pytają, co układać, jakich propozycji oczekujemy. Zwykle słyszą w odpowiedzi, że interesuje nas każde zadanie, byle spełniało wspomniane wyżej kryteria.
Więcej szczegółowych uwag w kolejnych rozdziałach tego poradniczka.

Wysyłka zadań

Propozycje zadań prosimy przysyłać pocztą. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Prace autorskie”. O losie nadesłanych zadań informujemy pocztą elektroniczną lub na zaadresowanych, zwrotnych kartach pocztowych, dołączanych przez autorów do przesyłek. Prosimy o numerowanie wszystkich zadań w przesyłce, co uprości odpowiedź. Z zasady nie omawiamy poszczególnych zadań, nie uzasadniamy nieprzyjęcia prac. Prosimy, by przysyłać oddzielnie zadania diagramowe, rebusy i zadania wierszowane (szarady, anagramy, kalambury itp.). Zadanie związane tematycznie z porą roku lub zbliżającym się wydarzeniem powinno się znaleźć w redakcji przynajmniej na pięć miesięcy przed tą datą. więcej >>>

Krzyżówki, jolki, zadania diagramowe

W krzyżówce ważny jest zarówno dobór wyrazów, jak i ich określenia. Zacznijmy jednak, tak jak robi to każdy układający krzyżówkę, od diagramu. więcej >>>