Jesteś tutaj

Biblioteczka "Rozrywki"

W roku 1994 zainicjowaliśmy serię wydawniczą Biblioteczka "Rozrywki". W jej ramach ukazały się m.in. słowniki, tomiki z pracami wybranych autorów oraz indeksy rebusów i innych zadań szaradziarskich.

Nakłady 1 -25 wyczerpane.

Nr 6. Indeks kryptarytmów - Liliana Górska, Andrzej Bartz, 1998

W roku 1986, nakładem Federacji Klubów Szaradzistów w Toruniu, ukazał się "Indeks kryptarytmów" opracowany przez Andrzeja Bartza. Było to pierwsze tego typu zestawienie. Spis liczył 295 pozycji, ułożonych chronologicznie, od roku 1973 poczynając, a na 1984 kończąc. więcej >>>

Nr 5. Wielki słownik imion - Bogusław Nowak, Jerzy Pilc, 1997

Ileż to razy rozwiązując krzyżówkę, rebus bądź inne zadanie szaradziarskie napotykamy na imiona, których nie możemy odgadnąć, mając do pomocy jedynie popularne terminarze i kalendarze. Chcąc przyjść z pomocą miłośnikom rozrywek umysłowych, opracowaliśmy Wielki słownik imion. (...) Słownik zawiera 4141 imion w formie podstawowej, 2680 przekształceń i odmian, 2880 skróconych i zdrobniałych form niektórych imion oraz 9625 dat imienin. Jest to więc najobszerniejszy, uporządkowany alfabetycznie zestaw imion, jaki do tej pory w Polsce opublikowano. Mamy nadzieję, że tak opracowana publikacja będzie przydatna nie tylko krzyżówkowiczom. (z wprowadzenia Autorów) więcej >>>

Nr 4. Indeks rebusów z lat 1955-1979 - oprac. Antoni Mazurkiewicz, 1996

Praktycznie niedostępne dla szaradzistów (w tym także dla mnie) opracowanie Józefa Kozłowskiego, zawierające rozwiązania rebusów i drobnych form wierszowanych opublikowanych w pismach szaradziarskich w latach 1955–1979, skłoniło mnie do opracowania na nowo indeksu rebusów z minionych lat. (…) Hasła zostały ułożone alfabetycznie, przed każdym z nich podano kod przyjęty dla danej odmiany rebusu, kod czasopisma oraz rok i numer czasopisma, w którym zadanie zostało opublikowane. (…) Pominięto rozbicie haseł na człony – uwzględnienie tego elementu zwiększyłoby przeszło dwukrotnie objętość i koszty wydania. (ze wstępu Autora) więcej >>>

Nr 3. Indeks kwadratów magicznych - oprac. Maria Bisko, 1996

Przygotowany zbiór kwadratów magicznych, które ukazały się w najbardziej znanych czasopismach poświęconych rozrywkom umysłowych, ma – w zamyśle Autorki i Wydawcy – wyeliminować powtórzenia. (...) Redakcje pism szaradziarskich będą mogły wykorzystać ten zbiór przy ocenie prac nadsyłanych przez autorów. Skorzystają na tym również czytelnicy, którzy otrzymają do rozwiązania tylko świeże, oryginalne kwadraty magiczne. Wykaz obejmuje kwadraty magiczne drukowane w prasie szaradziarskiej w latach 1956–1994. (...) W dołączonym aneksie przedstawiono kwadraty wydrukowane do chwili oddania Indeksu do druku (kwiecień 1996). (z wprowadzenia Autorki) więcej >>>

Nr 2. Szarady - Wojciech Kuśmirek, 1996

Oto zbiorek kilkudziesięciu szarad stanowiący przegląd tekstów, które napisałem w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Prezentowane tu szarady to zaledwie około jednej piątej wszystkich publikowanych przeze mnie tekstów; niemniej jednak dokonując takiego właśnie wyboru, starałem się w miarę możliwości odtworzyć minione nastroje, klimat lat dalszych i bliższych, to wszystko, co przemija i to, co pomimo upływu czasu pozostaje niezmienne. Wiem, że pośród czytelników jest spora grupa osób dostrzegających w szaradzie nie tylko rozrywkę umysłową, ale czasem także poezję. Wierzę, że choćby kilka z prezentowanych tekstów na takie miano zasługuje. (od Autora) więcej >>>

Nr 1. Indeks rebusów z lat 1980-1993 - oprac. Antoni Mazurkiewicz, 1994

Opracowanie zawiera alfabetycznie ułożone hasła rebusów i ilustrowanych anagramów opublikowanych bądź przedrukowanych w najbardziej uznanych czasopismach szaradziarskich w latach 1980–1993. Indeks może być traktowany jako kontynuacja opracowania Józefa Kozłowskiego, zawierającego oprócz haseł rebusów drobne formy wierszowane opublikowane do roku 1980. Przed każdym hasłem jest podany dwucyfrowy kod odmiany rebusu, po nim dwuliterowe oznaczenie czasopisma, a następnie ostatnie dwie cyfry roku i numer czasopisma w danym roku. (…) Ostatnią częścią opracowania jest aneks zawierający wierszowane rebusy Essego. (ze wstępu Autora) więcej >>>

Strony