Jesteś tutaj

Biblioteczka "Rozrywki"

W roku 1994 zainicjowaliśmy serię wydawniczą Biblioteczka "Rozrywki". W jej ramach ukazały się m.in. słowniki, tomiki z pracami wybranych autorów oraz indeksy rebusów i innych zadań szaradziarskich.

Nakłady 1 -25 wyczerpane.

Nr 16. Katalog rebusów z lat 2001-2006 - Antoni Mazurkiewicz, 2007

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją Katalogu rebusów z lat 1955–2000, wydanego w serii Biblioteczka "Rozrywki". Zasadniczą jego częścią jest katalog rebusów opublikowanych w czasopismach szaradziarskich do końca roku 2006. Jego uzupełnieniem jest aneks, w którym zestawiono wybrane rebusy z wydań książkowych Bohdana Bieńkowskiego. Konstrukcja hasła w obecnym katalogu jest taka sama jak we wcześniejszym. Zaczyna się więc rozwiązaniem rebusu i jego rozbiciem na człony; następnie podany jest jego autor, na końcu kod odmiany rebusu, a po nim skrót tytułu czasopisma, rok jego ukazania się i numer bieżący. (ze wstępu Autora) więcej >>>

Nr 15. Metamorfozy i piramidki 1999-2006 - Antoni Mazurkiewicz, 2007

W 1999 roku Biblioteczka "Rozrywki" wzbogaciła się o opracowanie Tadeusza Babińskiego Metamorfozy i piramidki 1955–1998. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiono genezę metamorfozy jako łamigłówki opartej na przemianie wyrazów według określonych zasad. (…) Drugą część pracy stanowi indeks zadań, które ukazały się do końca roku 1998. Pracę uzupełnia aneks zawierający indeks metamorfoz a tergo, ale bez wyrazów pośrednich. Niniejsze opracowanie jest w istocie uzupełnieniem spisu metamorfoz i piramidek oraz zadań z nimi pokrewnych, zapoczątkowane pracą Babińskiego, o wydrukowane w latach 1999–2006. (ze wstępu Autora) więcej >>>

Nr 14. Szaradziarskie fraszki - Barbara Sudoł, 2005

Nad zadaniami szaradziarskimi ciąży klątwa jednorazowości: rozwiązana zagadka przestaje być atrakcyjna. Szansę wyłamania się z tej prawidłowości mają jedynie pewne zadania wierszowane – te, które dzięki swoim walorom literackim potrafią zapewnić czytelnikowi przyjemność również podczas ponownej lektury. Do tej kategorii z pewnością można zaliczyć zebrane w niniejszym tomiku szaradziarskie fraszki Barbary Sudoł. (…) O powodzeniu publikowanych tu zadań w dużej mierze decyduje ich lekkość, potoczystość i wdzięk. (...) Nie bez znaczenia jest też umiejętność spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość – czasem krytycznego, czasem z ironią, a kiedy indziej z odrobiną zadumy. (ze wstępu Adama Sumery) więcej >>>

Nr 13. Słownik wyrazów i zwrotów językowych w Bobowej używanych - Ryszard Kobaka, 2003

Gwara ma swój urok i wymowę oraz podkreśla odrębność lokalnej społeczności, jest wyrazem jej kultury. Profesor Jan Miodek w jednym ze swych programów telewizyjnych wyraźnie stwierdził: "Jakże byłby ubogi, pozbawiony uroku i monotonny język polski, gdyby wszyscy Polacy mówili wyłącznie językiem literackim, a nie byłoby gwar: góralskiej, śląskiej czy kaszubskiej!" (...) Bobowa leży obecnie w powiecie gorlickim. Jej gwara, zachowana dość dobrze, należy do szeroko pojętego dialektu małopolskiego. (...) Słownik swój traktuję nie jako namiastkę pracy naukowej, tworzonej nie przez polonistę, a raczej jako formę zabawy językowej. (z przedmowy Autora) więcej >>>

Nr 12. Katalog rebusów z lat 1955-2000 - Antoni Mazurkiewicz, 2001

To już trzecia wersja jedynego w swoim rodzaju spisu rebusów zestawionego przez Antoniego Mazurkiewicza, znanego rebusistę, który nie tylko układa takie zadania, zajmuje się ich stroną teoretyczną, ale i z konsekwencją godną uznania rejestruje wszystkie rebusy drukowane w polskiej prasie szaradziarskiej. (…) Wydajemy ten spis, nazwany przez niestrudzonego Autora Katalogiem, ale ze względu na znaczną objętość ukazuje się on w niewielkim nakładzie i na zasadach subskrypcji. (…) Największą zaletą Katalogu jest jego kompletność. Oto po raz pierwszy otrzymujemy do rąk tak pełny i jednolicie ułożony spis polskich rebusów. (z przedmowy Wydawcy) więcej >>>

Nr 11. Informatory z czasopism Rozrywki 1999-2000 - oprac. Roman Nowoszewski

Informator podręczny pojawił się w "Rozrywce" w roku 1974. Decydując się na jego wprowadzenie, redakcja kierowała się chęcią ułatwienia życia czytelnikom, jednocześnie chciano też dać szansę druku zadaniom ciekawym autorsko, lecz naszpikowanym trudnymi wyrazami. (...) Wielu czytelników - a wiemy to z listów i telefonów - kompletuje "Informatory". Wielu też postulowało, byśmy wydawali roczne zestawienia tych poradniczków, które przydają się zwłaszcza osobom mającym utrudniony dostęp do zasobniejszych księgozbiorów. Tak namawiani, ulegamy wreszcie prośbom, wydając pierwszy zestaw wyrazów z "Informatorów" z lat 1999-2000. (z przedmowy Wydawcy) więcej >>>

Nr 10. Fraszki szaradziarskie. Wybór zadań - Andrzej Polakowski, 2001

Zdecydowałem się przedstawić w autorskim zbiorze132 fraszki szaradziarskie wybrane spośród kilkuset, które pochodzą z różnych okresów minionych lat. (…) W wyniku najnowszej selekcji powstał prezentowany tu zbiór fraszek. Pogrupowane są według rodzaju szyfru, jaki zawierają: zestaw z anagramami, z homonimami, palindromami, sylabowymi formami tych zagadek, które wprowadziłem na szaradziarski rynek od 1976 roku. Niektóre proponuję w zmodyfikowanej postaci, nie znanej z łamów "Szaradzisty", "Rozrywki" czy "Kalendarza Szaradzisty". Inne ukształtowałem w zupełnie nowej wersji, specjalnie na użytek tego wydawnictwa. (z przedmowy Autora) więcej >>>

Nr 9. Krzyżówki, rebusy, szarady - Władysław Lubnar, 2001

Władysław Lubnar jest z zawodu korespondentem handlowym z wyuczonymi językami obcymi, z zamiłowania – szaradzistą. (...) Szarady, rebusy, krzyżówki, kwadraty magiczne i drobne formy wierszowane – w każdej z tych grup zaprezentował się z powodzeniem jako autor, pokazał co potrafi. A potrafi wiele. Jest mistrzem jakich dziś mało w poszukiwaniu coraz to nowych szaradziarskich możliwości i rozwiązań. Kalambury szufladkowe, palindromy obrazkowe, różne warianty rebusów oraz najprzeróżniejsze zagadki, w których odkrywa i pokazuje różne możliwości operowania słowem – to tylko niektóre z zadań, jakimi wzbogacił łamy naszych czasopism. (z przedmowy Wydawcy) więcej >>>

Nr 8. Zbiór rebusów - Bohdan Bieńkowski, 1999

Enigmat – to szaradziarski pseudonim Bohdana Bieńkowskiego, dobrze znany szerokim kręgom naszych czytelników i kolegom szaradzistom. (…) Ułożył rebusów wiele, bardzo wiele. Kiedy czyta się rozwiązanie zadań i analizuje ich budowę, konstrukcję – nie sposób wyjść z podziwu dla pomysłowości ich autora. Wiele tu bowiem haseł ciekawych, godnych zapamiętania. A treść ich przeróżna: od dowcipnych i żartobliwych, poprzez proste stwierdzenia lub opisy, aż po refleksje i przemyślenia, czasem wręcz aforystyczne. Można się uśmiechnąć, zastanowić, zadumać. (z wprowadzenia Wydawcy) więcej >>>

Nr 7. Metamorfozy i piramidki 1955-1998 - Tadeusz Babiński, 1999

Część pierwszą pracy poświęcono genezie metamorfozy i przyjęciu jej przez rodzimych szaradzistów, przy szczególnym uwzględnieniu "polskiej" metamorfozy i przeróżnych modyfikacji wprowadzonych przez autorów. Dla uzupełnienia zagadnienia zdecydowano się dołączyć podstawowe informacje dotyczące piramidek – zadań odmiennych konstrukcyjnie, ale spokrewnionych z metamorfozą z racji podobnej idei przemiany i tworzenia określonych ciągów wyrazowych. (…) Zasadniczą część pracy stanowi indeks, będący próbą usystematyzowania zadań tego typu, publikowanych w naszej prasie szaradziarskiej do końca 1996 r. (ze wstępu Autora) więcej >>>

Strony