Jesteś tutaj

Zadanie nr 68 - Krzyżówka z wężykiem

Po rozwiązaniu krzyżówki należy odnaleźć w diagramie trzywyrazowe hasło (w sumie 12 liter, początek w polu z kółkiem, kolejne litery sąsiadują ze sobą bokami kratek).

Nagrodę książkową za prawidłowe rozwiązanie zadania wylosował Andrzej Buczma z Bochni. Gratulujemy!

#
1
 
#
2
 
#
3
 
#
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
5
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
Poziomo:
4) pieszczotliwie o imienniku Ibisza.
5) człowiek zainteresowany czymś, dociekliwy.
6) dzielnica Kudowy-Zdroju z Kaplicą Czaszek.
Pionowo:
1) rozpustne obrzędy ku czci Dionizosa.
2) naukowa dyskusja.
3) buddyjski stan najwyższej szczęśliwości.

 

Rozwiązanie: 
Pokaż