Jesteś tutaj

Zadanie nr 14 - Krzyżówka

Do diagramu należy wpisać słowa składające się z liter tworzących imię i nazwisko ujawnione w krzyżówce. W każdym wpisywanym wyrazie każdą literę można wykorzystać tylko jeden raz (przykłady prawidłowo utworzonych wyrazów: saneczki, goniec, cisza). W polach oznaczonych kółkiem powinny znaleźć się samogłoski. Litery z pól oznaczonych czerwoną kreską, czytane rzędami, utworzą końcowe rozwiązanie.

Książkę Agnieszki Osieckiej "Rozmowy w tańcu" wylosował Ryszard Jarosz z Krakowa. Gratulujemy!

# # # # # # # # # # #
 
 
# # # # #
# # # # # # # #
o
 
 
 
o
 
o
 
 
 
# # # #
# # # #
 
 
# #
 
 
#
 
 
#
o
 
# # # # #
#
 
O
 
 
S
 
 
I
 
 
E
 
 
C
 
 
K
 
 
A
 
#
o
 
#
 
 
# #
 
 
# #
# #
 
 
#
o
 
# #
 
 
#
 
 
#
 
 
o
 
 
 
o
 
 
 
 
 
# #
o
 
#
 
 
o
 
 
 
o
 
 
 
o
 
#
o
 
# #
 
 
# #
# #
 
 
#
o
 
# #
 
 
 
 
 
 
o
 
 
 
 
A
 
#
o
 
# #
 
 
o
 
 
 
o
 
 
 
o
 
 
 
 
 
o
 
#
 
 
#
 
G
 
#
 
 
# #
# #
 
 
#
 
 
#
o
 
#
 
 
#
 
 
o
 
 
N
 
o
 
 
 
o
 
#
# #
o
 
# #
 
 
 
 
o
 
 
 
 
 
o
 
#
 
I
 
# # #
 
 
# #
o
 
# # #
 
 
#
o
 
#
 
 
o
 
 
E
 
 
 
 
 
 
 
o
 
# # # # #
 
 
o
 
o
 
 
 
#
o
 
#
 
S
 
# # #
 
 
# # # # # #
 
 
# # # #
 
 
 
Z
 
o
 
 
 
 
 
o
 
# # # # # # # # # # # #
 
K
 
# # #
o
 
# # # # # # # # # # # #
 
A
 
 
 
o
 
 
 
 
 

 

Skrypt krzyżówki, wykorzystany za zgodą autora, pochodzi z hetmanskie.pl

Rozwiązanie: 
Pokaż