Jesteś tutaj

Zadanie nr 107 - Eliminatka

Po odgadnięciu wszystkich wyrazów należy je połączyć w pary, tak aby z dłuższego wyrazu móc wykreślić ktrószy i wpisać je do lewego i środkowego diagramu. Pozostałe litery należy przenieść do prawego diagramu. Odpowiednio uszeregowane trójki liter utworzą rozwiązanie. 

Wśród prawidłowych rozwiązań (hasło końcowe) przesłanych w terminie do 15 listopada na adres rozgrywki@rozrywka.waw.pl rozlosujemy nagrodę - upominki firmowe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
 
 
 
 
W przypadkowej kolejności:
- sklepowa obniżka wartości towaru
- blaszka przy stroju ludowym
- topiony lub homogenizowany
- szop ...
- jeden z przypadków polskiej deklinacji
- według  greckej mitologii oczyścił stajnie Augiasza