Jesteś tutaj

Zadania nr 16 - Jolka na koniec lata

Z każdego z poziomych słów należy wykreślić cztery litery L, A, T, O, a z pozostałych ułożyć wyrazy wpisywane do diagramu. Określenia podano w przypadkowej kolejności zachowując podział na hasła poziome i pionowe. Ujawniono jedyną literę J. Litery z pól oznaczonych kółkiem, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.

Nagrodę za rozwiązanie zadania, książkę Roberta Greene'a "48 praw władzy", wylosowała Ewa Chomicz z Poznania.

# #
 
J
 
#
 
 
# #
o
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
o
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
 
o
 
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
 
 
o
 
 
 
 
 
o
 
o
 
 
 
o
 
# # # # #
 
 
Poziomo:
- dziedzina techniki z triakami i pinami
- dwuwyrazowe miasto na wschód od Sandomierza
- znawczyni kultury kraju Czyngis-chana
Pionowo:
- teren wojskowych ćwiczeń
- w filmie Holland i Adamik zagrał go  Václav Jiráček
- polski zespół, który wylansował przebój "Sutra"
- Sharbat Gula ze słynnej okładki National Geographic

 

Skrypt krzyżówki, wykorzystany za zgodą autora, pochodzi z hetmanskie.pl

Rozwiązanie: 
Pokaż