Mistrzowskie eliminacje

W ogłoszonych w pierwszym numerze „Rozrywki” eliminacjach korespondencyjnych do jubileuszowych XV Szaradziarskich Mistrzostw Polski wzięło udział 313 osób. Zdecydowana większość startujących (niemal 85%) nadesłała rozwiązania wszystkich 28 zadań eliminacyjnych, jednak bezbłędnych rozwiązań jury doszukało się jedynie w 76 pracach. więcej >>> about Mistrzowskie eliminacje

Łochów po raz pierwszy

15 lutego w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbyły się pod patronatem burmistrza miasta I Szaradziarskie Mistrzostwa Łochowa. Starowało 27 uczestników. W dwóch rundach (75 i 50 minut) rozwiązywano zadania przygotowane przez członków klubu „Kon-Tiki”: Przemysława Ketnera, Macieja Gąskę i Macieja Penara. więcej >>> about Łochów po raz pierwszy

Zawody młodych

W przedostatnim dniu stycznia w Nieszkowicach Małych 27 uczniów z ośmiu szkół podstawowych w gminach Bochnia i Drwinia startowało w XI Międzyszkolnym Turnieju Szaradziarskim. Młodzi uczestnicy rozwiązywali krzyżówki, rebusy, logogryfy i zadania wierszowane. Zwyciężyła z kompletem punktów Julia Piątkowska z Łapczycy, wyprzedzając Wiktorię Gałkę z Proszówek i Dagmarę Substelną z Nieszkowic Małych. więcej >>> about Zawody młodych

Kto ile w 2013

Kto ile w 2013

W 2013 roku w czasopismach Rozrywki zamieszczono ponad 12 tys. zadań. Sklasyfikowanych zostało 329 autorów. Do czołowej pięćdziesiątki autorów należy 75% wszystkich opublikowanych zadań. Miejsce w tym gronie gwarantowało tym razem 57 zadań, a więc aż o dwanaście więcej niż w roku poprzednim. więcej >>> about Kto ile w 2013

Strony