Jesteś tutaj

44. Turniej Kompozycji Krzyżówki, Kraków 2018

W ostatnią sobotę października 22 krzyżówkowiczów spotkało się w Krakowie na 44. Turnieju Kompozycji Krzyżówki. Zawodnicy mieli do ułożenia sześć krzyżówek, a na każdą z nich zaplanowano 40 minut. Autor najlepszej krzyżówki w danej rundzie otrzymywał 100 punktów unifikacyjnych, a pozostali zawodnicy odpowiednio mniej. O ostatecznej lokacie w całym turnieju decydowała suma punktów unifikacyjnych zdobytych we wszystkich rundach.

W rundzie I należało zawrzeć w krzyżówce jak najdłuższy fragment hasła „Z pąka na pąk sfruwa bąk: bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz…”. Po 29 liter znalazło się w pracach Michała Gargóla i Przemysława Ketnera. Runda II nawiązywała do 100. rocznicy odzyskania niepodległości po 123 latach pod zaborami. W diagramie z ujawnionym słowem „rzeczpospolita” można było krzyżować wyrazy zawierające wyłącznie słówka: „raz”, „dwa”, „trzy” lub „sto”. Najwięcej punktowanych liter na skrzyżowaniach (44) zmieścił ponownie Michał Gargól. Kluczowymi hasłami w rundzie III były dwa słowa: „agora” i „intelekt”. Należało ułożyć krzyżówkę z jak najwięk­szą liczbą liter A w drugim rzędzie, liter G w czwartym itd. oraz z jak największą liczbą liter I w pierwszej kolumnie, liter N w trzeciej itd. Najwięcej takich liter (po 38) było w krzyżówkach Kamila Wereszczyńskiego i Tomasza Wiśniewskiego. W rundzie IV zawodnicy układali typową szkotkę z wyrazami zawierającymi m.in. takie zlepki liter jak „ałał” (bałałajka), „nono” (równonoc), „ysys” (wysysanie). Premiowano litery na skrzyżowaniach, a najlepszą krzyżówkę z 31 punktami zaproponował Przemysław Ketner. „EuroCity”, „yeti”, „Izrael”, „okoniek” – to przykładowe wyrazy zaczynające się od samogłoski (innej niż A) i punktowane w rundzie V. Michałowi Gargólowi wystarczyło 29 takich słów, by pochwalić się najlepszą krzyżówką. Runda VI polegała na ułożeniu krzyżówki-szyfr z wykorzystaniem wszystkich liter przysłowia „Nie od razu Kraków zbudowano”. Każda litera na skrzyżowaniu dawała jeden punkt. Nie za długi tekst sprawił, że 12 punktów Pawła Kustronia okazało się najlepszym wynikiem w tej ostatniej rundzie.

Po przeliczeniu punktów i ich podsumowaniu jury ogłosiło wyniki. Z 561 punktami zwycięzcą został Michał Gargól z Pabianic, który prowadził już od pierwszej rundy. Na drugim miejscu znalazł się Przemysław Ketner z Józefowa, zdobywając 550 punktów. Trzecie miejsce wywalczył Paweł Kustroń z Krakowa (483 pkt). Ta trójka otrzymała nagrody pieniężne. Drużynowo triumfowała drużyna z krakowskiej Agory w składzie: Jerzy Buczek, Tomasz Ordowski i Jerzy Pilawski.

Zawody zorganizowała „Rozrywka” przy znacznym wsparciu Krakowskiego Klubu Szaradzistów „Agora” z Markiem Kawałkiem na czele. Przyszłoroczny 45. Turniej Kompozycji Krzyżówki, na który już dziś zapraszamy, odbędzie się w stolicy. (ade)