Jesteś tutaj

4. Marek Kawałek

Marek Kawałek współpracuje z „Rozrywką” od roku 1972. Układa krzyżówki, rebusy, zadania diagramowe, logiczne i matematyczne, pisze szarady i drobne formy wierszowane. Chętnie bawi się z szaradzistami (turnieje, spotkania, biesiady) i szaradziarstwem (co nietrudno zauważyć na poniższych przykładach). Natomiast całkiem serio traktuje, powierzaną mu niezmiennie od lat, funkcję prezesa Krakowskiego Klubu Szaradzistów „Agora”, mającego siedzibę w klubie „Kazimierz” przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie. Poniżej trzy zadania zaczerpnięte z „Rozrywki” 1998.

 

 

Za rozwiązanie wszystkich powyższych zadań książkę "Myśl jak zwycięzca" ufundowaną przez Wydawnictwo Studio Emka wylosowała Teresa Sieńko. Gratulujemy!

Rozwiązanie: 
Pokaż